Jozef (Jozef de dromer) Afdrukken

 (melodie: o wat zijn we heden blij)

Jozef kreeg een mooie jas
van Vader Jakob, van Vader Jakob.
Jozef kreeg een mooie jas
'k Denk dat die Jozef daar blij mee was.

Maar de broers die zeiden kwaad:
“Waarom voor Jozef? Waarom voor Jozef?”
Maar de broers die zeiden kwaad:
“k Vind dat zo'n jas ons ook wel staat.”

Zo kwam hij in de put terecht,
die arme Jozef, die arme Jozef.
Zo kwam hij in de put terecht.
Toen werd hij ook nog verkocht als knecht.

Hoe kwam Jozef daar weer uit?
Door Farao's dromen, door Farao's dromen.
Hoe kwam Jozef daar weer uit?
Hij legde Farao's dromen uit.

Wat is 't laatste van het verhaal
over Jozef, over Jozef?
Goede vrienden allemaal
en in Egypte. Dat was het verhaal!